Contract de Locatiune Inchiriere

Model Contract de Locatiune Inchiriere

Intre subsemnatii:

1. Proprietar ………….. domiciliat in ……………. si
2. Chirias ……………. domiciliat in ………… s-a incheiat prezentul contract de inchiriere.
I. Eu ……….. in calitate de proprietar declar ca am inchiriat d-lui …………. imobilul (sau apartamentul) meu, situat in ………….. compus din ………… pe care il predau in stare de folosinta.
Chiria am stabilit-o la suma de ………. lei lunar, care se va plati anticipat la inceputul fiecarei luni.
Cheltuielile pentru intretinerea imobilului revin chiriasului (sau raman in sarcina mea).
Cheltuielile privind plata curentului electric, gaze apa rece si apa calda, telefon, radio, raman in sarcina chiriasului.
Termenul de inchiriere este de ……….. incepand cu data de ……….
Chiriasul este obligat sa:
– plateasca chiria la termenul stabilit;
– intretina locuinta in buna stare, ca un adevarat proprietar;
– faca reparatiile locative ce-i cad in sarcina, pentru ca bunul sa nu se degradeze.
– nu efectueze modificari interioare de natura a schimba destinatia incaperilor, fara consimtamantul meu, ca proprietar;
– nu cedeze sau subinchirieze locuinta, total sau partial, fara consimtamantul meu;
– permita, cu doua luni inainte de expirarea contractului, sa fie puse bilete pentru o eventuala inchiriere si sa permita vizitarea imobilului de viitorii chiriasi;
– mobileze suficient apartamentul, incat valoarea mobilei sa garanteze plata chiriei pe cel putin un an;
– nu schimbe destinatia locuintei care este numai pentru locuinta;
Chiriasul a luat cunostinta de statutul asociatiei proprietarilor pe care i l-am remis astazi, incat conformandu-se acestui statut este obligat:
– sa nu faca zgomot pe scarile si trecerile comune;
– sa nu tulbure linistea celorlalti locatari in orele de odihna stabilite prin regulament;
– sa nu scuture covoarele decat intre orele ……….;
– sa nu intinda rufele in curtea de serviciu sau in mod vizibil pe balcoane, locul de uscare fiind numai in uscatoria destinata pentru aceasta;
In caz de neplata a unei rate lunare sau de nerespectare a vreuneia din obligatiile impuse mai sus, prezentul contract de inchiriere este reziliat de drept in favoarea mea, proprietarul, care voi trece la evacuarea chiriasului fara somatie, punere in intarziere sau judecata.
Orice ingaduinta din partea mea, ca proprietar, nu trebuie interpretata ca o renuntare la pactul comisoriu expres stipulat.

II. Eu …………, in calitate de chirias, declar ca am luat cu chirie imobilul descris mai sus, pentru care voi plati chiria de …… lei lunar, contract care se incheie pe termen de …….. incepand cu data de ………. in conditiile enuntate, pe care le accept.
Am primit copia statutului asociatiei proprietarilor si ma oblig sa respect toate obligatiile ce-mi revin, in calitate de chirias, din prevederile acestui statut.

Incheiat astazi …….. in ……. exemplare.

Proprietar
……….
Chirias
…….

Contract de Locatiune Inchiriere