CONTRACT de IMPRUMUT CU GAJ

Model CONTRACT de IMPRUMUT CU GAJ

CONTRACT DE IMPRUMUT CU GAJ
DE MARFURI

Intre subsemnatii:
1. …………… domiciliat in ………….. ca debitor,

si

2. Banca ………… cu sediul in ………….. s-a incheiat prezentul gaj in urmatoarele conditii:

I. Subsemnatul ……………….. declar ca am luat cu imprumut de la Banca ……………., suma de ……… lei, declaratie care are valoare de chitanta autentica de primire a sumei.
– Termenul imprumutului este de 1 an de la data prezentului contract.
– Dobanda cuvenita pe an este de …. %, platibila trimestrial si anticipat.
– Pentru garantarea platii capitalului imprumutat, a dobanzilor si a cheltuielilor de executare, am depus gaj comercial in favoarea bancii, urmatoarele bunuri: ………….. a caror valoare este de ………… lei.
– Banca a fost pusa in posesia bunurilor prin remiterea cheilor si a contractului de inchiriere asupra spatiului in care sunt depozitate, iar bunurile date in gaj au fost asigurate de banca prin polita de asigurare nr. ……. din data de ……….. .
– La orice plata partiala care va fi efectuata, eu, debitorul, sunt in drept sa-mi retrag din gajul constituit o parte din bunuri, echivalenta cu valoarea capitalului depus.
– In caz de exigibilitate, banca ma va putea urmari prin vanzarea gajului, cat si prin urmarirea asupra oricarei alte averi mobile sau imobile a mea.
– Toate cheltuielile efectuate cu asigurarea marfurilor gajate, chiria depozitului, salariul custodelui etc. sunt in sarcina mea, debitorul.

II. Banca …………… reprezentata prin …………., declara ca accepta conditiile de mai sus si ca a platit debitorului suma de ……….. lei.

Pentru orice comunicari judiciare sau extrajudiciare, ne alegem domiciliul, eu debitorul in …………….., iar Banca la sediul ei din …………… .
Prezentul contract a fost incheiat astazi …………… in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BANCA,
DEBITOR,

model: ,

CONTRACT de IMPRUMUT CU GAJ