Contract de imprumut cu garantie

Model Contract de imprumut cu garantie

1. PARTILE:

Subsemnatii:
1. Imprumutator ………., domiciliat(a) (sau cu sediul) in ………….,si
2. Imprumutatul ………., domiciliat(a) (sau cu sediul) in ……………
Astazi ………. a intervenit prezentul contract de imprumut cu garantie.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE IMPRUMUT

In baza acestui contract, imprumutatorul:
– vinde pe credit imprumutatului urmatoarele bunuri: ………………. sau
– imprumuta (sau acorda credit) imprumutatului suma de …………. lei, in urmatoarele conditii: ………………………………………………….

3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE IMPRUMUT CU GARANTIE

Imprumutatul garanteaza plata datoriei fata de imprumutator, cu o rata a dobanzii de …………. lunar (sau anual).
Imprumutatul se obliga sa respecte conditiile stabilite mai sus si, in caz contrar, garanteaza executarea cu urmatorul (sau urmatoarele) bunuri: ………………. al carui (sau caror) proprietar devine imprumutatorul sub conditia suspensiva.

4. LOCALIZAREA BUNULUI

Imprumutatorul va pastra garantia la ……………….. (adresa).
Imprumutatorul va notifica imprumutatului in termen de 3 zile lucratoare intentia de a schimba localizarea garantiei.

5. VANZAREA GARANTIEI

Imprumutatorul nu va vinde, oferi spre vanzare sau transmite in orice alt mod garantia, fara acordul scris prealabil al imprumutatului.

6. INTRETINEREA GARANTIEI
Imprumutatorul va intretine garantia si o va pastra in bune conditii. El nu va folosi sau permite folosirea garantiei de catre o alta persoana.

7. INCALCAREA CONTRACTULUI

Imprumutatul incalca acest contract de imprumut daca:
a. nu face plata (platile) ceruta(e) de acest contract, sau
b. face declaratii false catre imprumutator, sau
c. incalca obligatiile sale de imprumutat, sau
d. imprumutatul moare sau devine insolvabil.

8. EFECTELE INCALCARII CONTRACTULUI

Daca imprumutatul incalca prezentul contract de imprumut cu garantie, imprumutatorul devine proprietarul garantiei si poate declara scadenta intreaga datorie a imprumutatului. Imprumutatorul poate intreprinde orice actiune legala in scopul recuperarii sumei imprumutate, inclusiv vanzarea garantiei la un pret care este rezonabil si se apropie de valoarea ei pe piata.

9. INCETAREA CONTRACTULUI
Acest contract va inceta in momentul in care imprumutatul plateste in intregime imprumutul iar imprumutatorul restituie garantia catre imprumutat.

10. NOTIFICARI

Orice notificare in baza prezentului contract de imprumut trebuie sa fie facuta in scris si sa fie inmanata personal partii notificate la urmatoarele adrese:
– (numele, firma si adresa imprumutatului)
– (numele, firma si adresa imprumutatorului).
Dupa cum este probat prin semnaturile de mai jos, acest contract a fost incheiat astazi ………..

Imprumutator
……………
Imprumutat
……….

Contract de imprumut cu garantie