CONTRACT de RENTA VIAGERA

Model CONTRACT de RENTA VIAGERA

CONTRACT DE RENTA VIAGERA

Intre subsemnatii:
1. Credirentier(a) ……….. domiciliat(a) in ……….. si
2. Debirentier(a) ………… domiciliat(a) in ……….. a intervenit urmatorul contract de renta viagera, cu urmatorul continut:

I. Eu, credirentierul(a) ……….., predau debirentierului(ei) ………. suma de ……… lei, reprezentand pret constituire renta viagera pe tot restul vietii mele.
a) subsemnatul(a) ……….. are obligatia sa-mi plateasca incepand cu data de ……… o renta viagera anuala de ……… lei, platibila la locuinta mea, in rate lunare egale, in prima zi a fiecarei luni.
b) la data incetarii mele din viata, inceteaza plata rentei viagere din chiar ziua decesului. Mostenitorii mei vor primi renta viagera restanta, dupa ce ei vor face dovada calitatii de mostenitori.
c) debirentierul(a) ………… pentru garantarea platii ratelor de renta viagera, la datele stabilite, constituie ipoteca in primul rang in favoarea mea, credirentierul(a), asupra terenului in suprafata de ….., situat in ………., vecini la N. cu ……. la S. cu …….. la E. cu …….. la V. cu ………..
d) in caz de neplata la termenele stabilite a cel putin trei rate succesive, prezentul contract devine exigibil si eu, credirentierul(a), am dreptul sa-l investesc cu formula executorie si sa cer scoaterea la vanzare publica a bunului ipotecat, precum si dreptul de a urmari alte bunuri apartinand debirentierului(ei) pentru a fi despagubit(a) de capitalul platit, ratele restante, cheltuielile de executare si onorariile avocatilor. In acest caz, ratele platite imi raman mie, beneficiarul(a), debirentierul(a) urmarit(a) neputand ridica nici o pretentie.
e) ratele cheltuielilor efectuate cu acest contract se suporta de ambele parti in mod egal.

II. Eu, debirentierul(a) ………. declar ca am primit suma de …….. lei, cu titlul de renta viagera si sunt de acord cu prevederile acestui contract, pe care ma oblig sa-l respect in intregime.

Incheiat astazi ……… in …… exemplare.

Credirentier(a)
…………..
Debirentier(a)
…………..

NOTA:
1. Renta se poate infiinta si cu titlu gratuit, caz in care se poate stipula ca aceasta sa nu fie supusa sechestrarii (art. 1650 C. civ.).
2. Potrivit art. 1737 alin. 1, C. civ., se poate ca cel ce cumpara un imobil sa plateasca pretul printr-o constituire de renta viagera in favoarea vanzatorului, acesta avand garantia imobilului vandut, in vederea garantarii platii ratelor de renta.

CONTRACT de RENTA VIAGERA