adjudecator | model formularCerere Revindere a imobilului in contul adjudecatarului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., debitor in dosarul de executare imobiliara nr. ……….. al acestei instante, in care s-a pronuntat hotararea de adjudecare nr. ………… din ………. a imobilului ……….. adjudecatarului ………….., domiciliat(a) in …………… la pretul de ……….. lei. Avand in vedere ca in termenul de 30 de zile prevazut de art. […]

model...

Cerere De punere in vanzare a imobilului in contul adjudecatorului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………., str. ……………. nr. …….., etajul …….., apart. ……., va rog sa dispuneti punerea in vanzare a imobilului din localitatea ……………….., judetul ……………, str…………….., nr. ………, etajul …….., apart. …….., in contul lui ……………., din localitatea ……………., judetul ………….., str…………….., nr. ……, etajul ……., apart. …….., […]

model...

Cerere adjudecatarului pentru eliberare ordonanta de adjudecare

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………., str…………….., nr. ………, etajul …….., apart. ……., va rog sa-mi eliberati ordonanta de adjudecare asupra imobilului din localitatea ………………, judetul …………….., str. ……….. nr. ……., etajul …….., apart. …….., care mi-a fost adjudecat prin incheierea acestui tribunal din ……………, ca urmare a urmaririi silite pornite […]

model...