masura | model formularCerere Pentru validare urmarire generala venituri imobil ceruta ca masura asiguratorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………… (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ……………., judetul …………, str. ……….., nr. ……, etajul ……., apart. ……, va rog sa validati urmarirea generala incuviintata prin incheierea acestui tribunal nr. …………., din …………., asupra veniturilor imobilului situat in …………………… (localitatea unde este situat imobilul), judetul ……….., str. ………., nr. …….., […]

model...

Cerere incuviintare urmarire generala a veniturilor unui imobil ceruta ca masura asiguratorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………… (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ………….., judetul ……….., str. ……….., nr. ….., etajul ……, apart. ……, va rog sa incuviintati urmarirea generala a veniturilor imobilului situat in judetul …….., str. ………., nr. ……… nr. carte funciara ………….., nr. topografic …………., proprietatea debitorului meu …………………… (numele si prenumele debitorului), […]

model...

Plangere Impotriva masurii sau actului de urmarire penala

Act din categoria Plangeri

DOMNULE PRIM-PROCUROR, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………… inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, expert etc. in dosarul de cercetare penala nr. …………. MA PLANG IMPOTRIVA MASURII SAU ACTULUI DE URMARIRE PENALA, prin care mi s-a confiscat ……….. sau mi s-a aplicat o amenda administrativa de ……… lei, considerandu-se ca fapta este lipsita de […]

model...