Cerere Revindere a imobilului in contul adjudecatarului

Model Cerere Revindere a imobilului in contul adjudecatarului

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….., debitor in dosarul de executare imobiliara nr. ……….. al acestei instante, in care s-a pronuntat hotararea de adjudecare nr. ………… din ………. a imobilului ……….. adjudecatarului ………….., domiciliat(a) in …………… la pretul de ……….. lei.
Avand in vedere ca in termenul de 30 de zile prevazut de art. 546 C proc. civ. nu a depus actul de consemnare a pretului stabilit, va rog sa fixati un nou termen in vederea unei NOI VANZARI A IMOBILULUI.

Data depunerii
…………..
Semnatura,
……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

Cerere Revindere a imobilului in contul adjudecatarului