soti | model formularIntabularea dreptului de proprietate in codevalmasie al sotilor asupra imobilului comun

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii …………………, domiciliati in ………………, judetul …………., str. ……………., nr. …, va rugam sa dispuneti, in temeiul art. 30 din Codul familiei si al art. 4 si 34 din Decretul nr. 32 din 31 ianuarie 1954. Intabularea dreptului nostru de proprietate comuna in codevalmasie asupra imobilului inscris in cartea funciara nr. ….. a […]

model...

Incuviintare adoptie formulata de unul dintre soti pentru copilul celuilalt sot

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….. Formulez CERERE PENTRU INCUVIINTAREA ADOPTIEI minorului(ei) ………., fiul (fiica) lui ………. si al (a) …………, nascut(a) la ……… in ………., domiciliat(a) in …………, urmand a fi citati in cauza: – sotul meu (sau sotia mea) …………, domiciliat(a) in …………, in calitate de parinte firesc al minorului(ei); – ……….., […]

model...

Pentru reclamarea intretinerii de catre unul dintre soti in timpul procesului de divort

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata ……………… (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea …………….., judetul …………… str. ……………., nr. ……., etajul …….., apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotul meu …………………. (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea …………. judetul …………, str. …………., nr. ……, etajul ……., apart. ……., pentru ca prin hotararea […]

model...

In nulitatea unei donatii deghizate intre soti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …….. domiciliat in …….. judetul ……. str. …….. nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………….. domiciliat in ……….. judetul …….. str. ………. nr. …. etajul …. apart. nr. …. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta sa declarati nul partajul voluntar intervenit la […]

model...

Anularea instrainarii unui teren sau constructii, bun comun, de catre unul singur dintre soti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata …………….. (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea ……………….., judetul …………, str. ……………, nr. ………, etajul …….. apart. ………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………………… (numele si numele si prenumele sotului debitor), domiciliat in …………. judetul ………….., str. …………, nr. …….., etajul …….., apart. …….., pentru ca prin hotararea […]

model...

Impartirea bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei, intentata de creditorul personal al unuia dintre soti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in localitatea …………… judetul …………., str. …………., nr. ……, etajul …… apart. ……, chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………………… (numele si prenumele sotului debitor) si pe ……………… (numele si prenumele celuilalt sot), ambii domiciliati in localitatea ……………….., judetul …………………., str. …………, nr. ……, […]

model...