masura asiguratorie | model formularCerere Poprirea asiguratorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in …………….., chem in judecata pe: – debitorul(oarea) ………….., domiciliat(a) in ……………. si – tertul poprit …………….., cu sediul in ……………. pentru INFIINTARE POPRIRE ASIGURATOARE pentru suma de ………… lei, pe care tertul poprit o datoreaza debitorului meu. Depun chitanta de consemnare a cautiunii in suma de ………… lei. Motivele […]

model...

Cerere Pentru validare urmarire generala venituri imobil ceruta ca masura asiguratorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………… (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ……………., judetul …………, str. ……….., nr. ……, etajul ……., apart. ……, va rog sa validati urmarirea generala incuviintata prin incheierea acestui tribunal nr. …………., din …………., asupra veniturilor imobilului situat in …………………… (localitatea unde este situat imobilul), judetul ……….., str. ………., nr. …….., […]

model...

Cerere incuviintare urmarire generala a veniturilor unui imobil ceruta ca masura asiguratorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………… (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ………….., judetul ……….., str. ……….., nr. ….., etajul ……, apart. ……, va rog sa incuviintati urmarirea generala a veniturilor imobilului situat in judetul …….., str. ………., nr. ……… nr. carte funciara ………….., nr. topografic …………., proprietatea debitorului meu …………………… (numele si prenumele debitorului), […]

model...

Cerere Luare a masurilor asiguratorii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………, parte civila in procesul penal nr. …….., cu termen de judecata la data de ………. privitor pe invinuitul(a) sau inculpatul(a) …………… in vederea repararii pagubei ce mi-a fost cauzata, va rog SA DISPUNETI LUAREA MASURILOR ASIGURATORII ASUPRA AVERII MOBILE SI IMOBILE APARTINAND INVINUITULUI(EI) SAU INCULPATULUI(EI) […]

model...

Contestatie impotriva masurii asiguratorii

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM-PROCUROR), Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ………….. invinuit(a), inculpat(a), parte responsabila civilmente in procesul penal nr. ………. cu termen de judecata la data de ………….. formulez. CONTESTATIE IN CONTRA MASURII ASIGURATORII luate prin ordonanta din ……….. sau incheierea din ………. si a modului de aducere la indeplinire a acestuia, pentru ca: – au […]

model...