incuviintare | model formularCerere Repunere in termen a incuviintarii executarii silite

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………………, domiciliat(a) in …………………, Formulez: CERERE DE REPUNERE IN TERMEN PENTRU INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE impotriva debitorului(oarei) ……………… domiciliat(a) in ………….. Motivele cererii: In fapt, prin sentinta civila nr. ………. din ………. pronuntata de judecatoria …………..in dosarul nr. ……….., ramasa definitiva si irevocabila, debitorul(oarea) a fost obligat(a) sa-mi plateasca suma de …….. lei. […]

model...

Cerere incuviintare urmarire generala a veniturilor unui imobil ceruta ca masura asiguratorie

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………………… (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ………….., judetul ……….., str. ……….., nr. ….., etajul ……, apart. ……, va rog sa incuviintati urmarirea generala a veniturilor imobilului situat in judetul …….., str. ………., nr. ……… nr. carte funciara ………….., nr. topografic …………., proprietatea debitorului meu …………………… (numele si prenumele debitorului), […]

model...

Cerere Incuviintare probe

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………., invinuit(a), inculpat(a), parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente in dosarul penal nr. ……….. cu termen de judecata la data de …………., va rog SA-MI INCUVIINTATI URMATOARELE PROBE: – cu inscrisuri, respectiv bonierul cu chitante, jurnalul de operatiuni, borderoul cu actele intocmite de mine, care […]

model...

Incuviintare adoptie formulata de unul dintre soti pentru copilul celuilalt sot

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in …………….. Formulez CERERE PENTRU INCUVIINTAREA ADOPTIEI minorului(ei) ………., fiul (fiica) lui ………. si al (a) …………, nascut(a) la ……… in ………., domiciliat(a) in …………, urmand a fi citati in cauza: – sotul meu (sau sotia mea) …………, domiciliat(a) in …………, in calitate de parinte firesc al minorului(ei); – ……….., […]

model...

Cerere Incuviintarea adoptiei

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………, Formulez CERERE PENTRU INCUVIINTAREA ADOPTIEI minorului(ei) ………., fiul (fiica) lui ………. si al (a) …………, nascut(a) la …….., in ………, cu domiciliul in …………., urmand sa citati in cauza pe: – parintii minorului: ………… ……….., domiciliati in …………, – pe minor (daca a implinit 10 ani); – autoritatea […]

model...

Chemare in judecata pentru incuvintarea folosintei provizorii a unor lucruri

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata pe sotul meu, paratul(a) …………, domiciliat(a) in ………., pentru INCUVIINTAREA FOLOSINTEI PROVIZORII A UNOR BUNURI COMUNE, urmand a fi obligat(a) sa-mi predea urmatoarele bunuri comune: ……………. si sa fie obligat sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces. Motivele actiunii: […]

model...

Pentru incuviintarea si validarea urmaririi generale a veniturilor unui imobil, ceruta in temeiul unui titlu executoriu

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….., domiciliat in localitatea ……………, judetul ……………., str. ……………., nr. ……., etajul ………, apart. ……., va rog sa incuviintati urmarirea generala a veniturilor imobilului situat in localitatea ………………, judetul ……………., str. …………….., nr. ……., nr. carte funciara ……………., nr. topografic ……………, proprietatea debitorului meu ………………., domiciliat in localitatea ……………………, judetul ……………, str. […]

model...