CONTRACT de DONATIE

Model CONTRACT de DONATIE

CONTRACT DE DONATIE

Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in …………. declar ca:

DONEZ
lui …………, domiciliat(a) in …………. imobilul proprietatea mea, constand in: casa construita din caramida cu 4 camere, bucatarie, hol, W.C., camara, tencuita in exterior si interior, acoperita cu tabla, impreuna cu terenul pe care se afla, in suprafata de ………. vecini la N. ……… la S. ……… la E. ……… si la V. ………….
Acest imobil (casa si teren) a intrat in proprietatea mea prin cumparare de la ……….. dovada actul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ……… din ……….. de ………….
Imobilul donat este liber de orice sarcini si garantez pe donatar impotriva oricarei evictiuni totale sau partiale, in conformitate cu dipozitiile art. 828 C. civ.
Imobilul se va intoarce in proprietatea mea daca donatarul sau descendentii sai ar inceta din viata inaintea mea.
Donatarul intra de drept si de fapt in stapanirea bunului din momentul autentificarii acestui contract.
Eu ……….. donatar, declar ca accept donatia facuta prin prezentul contract si voi suporta plata taxelor cuvenite pentru intocmirea si autentificarea acestui contract.

Donator
……..
Donatar
………..

model:

CONTRACT de DONATIE