Modele de Contracte comercialeCONTRACT de ipoteca (bancara)

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Banca ……………………………………………………., cu sediul în ……………………………………………….., reprezentată legal prin …………………………………., domiciliat în ………………………………………….., str. ………………………….. nr. ………., bloc ……….., scara …………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector ……………, cu funcţia de ……………………, în baza împuternicirii nr. ……………………… din …………………………………, în calitate de creditor ipotecar, pe de o […]

model...

model: ,

CONTRACT de INTERMEDIERE

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI 1. Societatea Comercială …………………………. cu sediul social în ……………………, telefon …………. fax ………… înregistrată în Registrul comerţului …………….. sub nr. ………………, având contul nr. …………… la Banca …………….. şi codul fiscal nr. …………. prin reprezentanţii legali ……………………………….. având funcţia de ……………… cetăţean ……………… posesor al actului de identitate/paşaport nr. ……………… în calitate […]

model...

Contract de Inchiriere Comerciala

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE Societatea Comerciala …………………………. cu sediul social in ……………….. str. ……………….. nr. ……… judetul/sector al municipiului Bucuresti ………………. inmatriculata in Registrul comertului ………… sub nr. ………. avand contul curent nr. ……………… deschis la Banca ………… si codul fiscal nr. ………………. prin reprezentantii legali ……………… si …………………………. in calitate de PROPRIETAR (LOCATOR) si Societatea […]

model...

model:

Contract deInchiriere 2

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE Societatea comercială_____________________________ cu sediul în ________, telefon ________________, fax ______________, e-mail _____________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40//, CUI______________, titulară a contului numărul _________________, deschis la Banca ______________________, reprezentată de domnul/doamna__________________________, care are funcţia de __________________, în calitate de LOCATOR, şi Societatea comercială _____________________________ cu sediul în ________, telefon […]

model...

model:

CONTRACT de imprumut de folosinta (bun imobil)

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. ………………………………….., reprezentată de cei trei asociaţi ai săi, a) D ………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………………….., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ….., sector/judeţ …………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. în (localitatea) ……………………………….. sector/judeţ ………………………., fiul lui ………………………… şi al ……………………….., posesorul buletinului (cărţii) de […]

model...

CONTRACT de imprumut de consumatie (garantat cu gaj)

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ …………………….., fiul lui ………………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. ……………………, eliberat de ………………………., cod […]

model...

CONTRACT de imprumut de consumatie

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………….., domiciliat în …………………………………………………., str. …………………………… nr. …………., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ ……………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ………………………… , sector/judeţ ………………………, fiul lui …………………………… şi al ……………………, posesorul buletinului […]

model...

CONTRACT de Imprumut cu gaj de marfuri

Act din categoria Contracte comerciale

Intre subsemnatii: 1. …………… domiciliat in ………….. ca debitor, si 2. Banca ………… cu sediul in ………….. s-a incheiat prezentul gaj in urmatoarele conditii: I. Subsemnatul ……………….. declar ca am luat cu imprumut de la Banca ……………., suma de ……… lei, declaratie care are valoare de chitanta autentica de primire a sumei. – Termenul imprumutului […]

model...

CONTRACT de Imprumut bancar

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Banca …………………………… societate comerciala pe actiuni, inmatriculata in Registrul Comertului ……………. sub nr. ……………………. sucursala ………….. filiala (Agentia) ………………… cu sediul in str. ……………….. nr. ………. judetul/sectorul ………………. al municipiului Bucuresti, telefon ………….. fax …………………. denumita in prezentul contract “BANCA” reprezentata prin ……………….. director si …………… contabil sef in calitate de […]

model...

CONTRACT de HOSTING

Act din categoria Contracte comerciale

Nr. ____ din data ____________ 1. PARTILE CONTRACTANTE Intre _______________________________________ cu sediul in _______________________ strada __________________________________________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. __________________, cod fiscal_____________________, avand contul nr.______________________ deschis la ______________________________ reprezentata de __________________________, cu functia de _______________________ in calitate de BENEFICIAR al serviciilor Si SC ___________ SRL . cu sediul ————-, inregistrata la Registrul […]

model...

model: