inchiriere | model formularContract de Locatiune Inchiriere

Act din categoria Contracte civile

Intre subsemnatii: 1. Proprietar ………….. domiciliat in ……………. si 2. Chirias ……………. domiciliat in ………… s-a incheiat prezentul contract de inchiriere. I. Eu ……….. in calitate de proprietar declar ca am inchiriat d-lui …………. imobilul (sau apartamentul) meu, situat in ………….. compus din ………… pe care il predau in stare de folosinta. Chiria am stabilit-o […]

model...

Contract de Inchiriere Comerciala

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE Societatea Comerciala …………………………. cu sediul social in ……………….. str. ……………….. nr. ……… judetul/sector al municipiului Bucuresti ………………. inmatriculata in Registrul comertului ………… sub nr. ………. avand contul curent nr. ……………… deschis la Banca ………… si codul fiscal nr. ………………. prin reprezentantii legali ……………… si …………………………. in calitate de PROPRIETAR (LOCATOR) si Societatea […]

model...

model:

Contract deInchiriere 2

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE Societatea comercială_____________________________ cu sediul în ________, telefon ________________, fax ______________, e-mail _____________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40//, CUI______________, titulară a contului numărul _________________, deschis la Banca ______________________, reprezentată de domnul/doamna__________________________, care are funcţia de __________________, în calitate de LOCATOR, şi Societatea comercială _____________________________ cu sediul în ________, telefon […]

model...

model:

Contract de Inchiriere

Act din categoria Contracte civile

I. PARTILE CONTRACTANTE: 1. ___________________, domiciliat in ______________, jud. ______________, str. ___________________, nr. ___, ap ___, identificat prin ____ seria ____ nr ___________, in calitate de LOCATOR, si 2. ___________________, domiciliat in _______________, jud. ______________, str. ___________________, nr. ___, ap ___, identificat prin ____ seria ____ nr ___________, in calitate de LOCATAR. II. OBIECTUL CONTRACTULUI […]

model...

model: