folosinta | model formularCONTRACT de imprumut de folosinta (bun mobil)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ……………………………., fiul lui ……………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. […]

model...

CONTRACT de imprumut de folosinta (bun imobil)

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. ………………………………….., reprezentată de cei trei asociaţi ai săi, a) D ………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………………….., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ….., sector/judeţ …………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. în (localitatea) ……………………………….. sector/judeţ ………………………., fiul lui ………………………… şi al ……………………….., posesorul buletinului (cărţii) de […]

model...

Contract de imprumut de folosinta (bun mobil)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ……………………………., fiul lui ……………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ……………………. eliberat de …………………………., cod […]

model...

Contract de imprumut de folosinta (bun imobil)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. ………………………………….., reprezentată de cei trei asociaţi ai săi, a) D ………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………………….., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ….., sector/judeţ …………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. în (localitatea) ……………………………….. sector/judeţ ………………………., fiul lui ………………………… şi al ……………………….., posesorul buletinului (cărţii) de […]

model...