imparteala | model formularIntabularea dreptului de proprietate pe baza unui certificat de mostenitor care cuprinde si imparteala bunurilor succesorale

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ………………, domiciliati in …………………, judetul …………., str. ……………, nr. ……….., in calitate de mostenitori descendenti ai defunctului ………………………., va rugam ca, in temeiul certificatului de mostenitor nr. …………, eliberat de Biroul de notariat al ……………., sa dispuneti: Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in carte funciara nr. … a localitatii…………., dupa […]

model...

Cerere Imparteala voluntara (partaj)

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatii ……………., domiciliati in ………….., mostenitorii defunctului(ei) ………….., decedat(a) la data de ……….., in ………, cu ultimul domiciliu in …………….., care am acceptat in termen legal mostenirea si am cerut deschiderea procedurii succesorale notariale, declaram ca am hotarat sa impartim prin buna invoiala bunurile ce alcatuiesc masa succesorala, asupra carora ne aflam […]

model...

Cerere Efectuarea impartelii voluntare

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatii ………, domiciliati in ………, mostenitorii defunctului(ei) …………, decedat(a) la data de ……….. in ……. cu ultimul domiciliu in ………., succesiune ce formeaza obiectul dosarului succesoral nr. ……., intrucat ne dovedim calitatea de mostenitori si am inteles sa ne impartim prin buna invoiala, In temeiul art. 81 alin. 1 din Legea nr. […]

model...

model:

Depunere a titlului si de intocmire a tabloului de imparteala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ………………….. pentru ca ordonanta de adjudecare a imobilului situat in …………, ce a format obiectul dosarului de executare nr. ……….. al acestei instante, a devenit executorie. In temeiul art. 562 C. proc. civ., depun titlul creantei mele si va rog sa dispuneti sa se INTOCMEASCA TABLOUL DE DISTRIBUIRE A […]

model...

Contestatie la tabloul de imparteala

Act din categoria Contestatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ………………. Formulez: CONTESTATIE LA TABLOUL DE IMPARTEALA, intocmit in dosarul de executare silita nr. ………., al acestei instante, in care s-a scos la licitatie publica si s-a adjudecat imobilul ……….., proprietatea debitorului(arei) ……………, le cererea creditorului(arei) ………….., la pretul de ………… lei. Cand a fost intocmit tabloul de imparteala […]

model...

Chemare in judecata Iesire din indiviziune (partaj, imparteala)

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….. domiciliat(a) in …………. str. ……….. nr. …. apartamentul nr. …. chem in judecata pe …………. domiciliat in …………. str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul …. pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa declarati iesirea noastra din indiviziune asupra imobilului din ………… str. ……… nr. …. nr. carte funciara ………… […]

model...