termen | model formularCerere Repunere in termen a incuviintarii executarii silite

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………………, domiciliat(a) in …………………, Formulez: CERERE DE REPUNERE IN TERMEN PENTRU INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE impotriva debitorului(oarei) ……………… domiciliat(a) in ………….. Motivele cererii: In fapt, prin sentinta civila nr. ………. din ………. pronuntata de judecatoria …………..in dosarul nr. ……….., ramasa definitiva si irevocabila, debitorul(oarea) a fost obligat(a) sa-mi plateasca suma de …….. lei. […]

model...

Cerere Repunere in termenul de apel (recurs) pierdut

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………………., domiciliat(a) in ………………. Reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. ……… al acestei instante, cu termen de judecata la data de. ………., Formulez: CERERE DE REPUNERE IN TERMENUL DE APEL (RECURS) PIERDUT, in dosarul nr. …….., in care s-a pronuntat sentinta civila nr. ……….. din …….. a acestei instante. Motivele cererii: In […]

model...

Cerere Repunere in termen pentru exercitarea dreptului la actiune

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in ………………… Formulez: CERERE DE REPUNERE IN TERMEN PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA ACTIUNE impotriva paratului(ei) …………, domiciliat(a) in ………….. pentru ca datorita unor cauze temeinic justificate nu am introdus actiunea in termenul de prescriptie prevazut de lege, de ….. ani. Motivele cererii: In fapt, am imprumutat paratului(ei) suma de ……….. […]

model...

Cerere Preschimbare a termenului de judecata

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……………….., domiciliat(a) in ………………….. Reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. ………. al acestei instante, cu termen de judecata la data de ……….., Formulez: CERERE DE PRESCHIMBARE A TERMENULUI DE JUDECATA pentru motivul ca ……………………………… Va rog sa dispuneti fixarea unui termen de judecata (cu citarea sau fara citarea partii adverse), la care, […]

model...

Cerere repunere in termenul pierdut

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele partii care cere repunerea in termenul pierdut), domiciliat in localitatea ……………. str. …………., nr. …….. etajul ….. apart. ….. reclamant (sau dupa caz parat) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. ………., va rog sa ma repuneti in termenul de recurs impotriva sentintei acestui tribunal nr. ………., din […]

model...

Apel peste termen

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………… inculpat(a), ………. parte vatamata, parte civila, parte responsabila civilmente, in dosarul penal nr. ……………. Declar: APEL PESTE TERMEN Impotriva sentintei penale nr. ……….. din ………. pronuntata de ………. prin care (se enunta solutia), si va rog sa constatati ca pot declara apel peste termen si admitand apelul sa […]

model...

model: ,

Evacuarea chiriasului, ca urmare a expirarii termen locatiune

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………., domiciliat in localitatea ………………, judetul …………, str. …………, nr. …….., etajul ……., apart. ……., chem in judecata pe ………… domiciliat in localitatea ……………., judetul …………, str. ……….., nr. …….., etajul ……., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti evacuarea lui pe data de ……….. din imobilul proprietatea […]

model...