bunuri succesorale | model formularCONTRACT de vanzare cumparare bunuri succesorale

Act din categoria Contracte civile

Incheiat astazi ———- la Notariatul Public „X.Y.” I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. D-na ——, domiciliata in ——–, nascuta ——- in Bacau, judetul ——, fiica lui ——– si a ——-, posesoarea cartii de identitate seria ——— nr.——- eliberata de Politia Municipiului ——, cod numeric personal ————-, in calitate de succesor al defunctului, pe de o parte, si […]

model...

Cerere Inventariere bunuri succesorale

Act din categoria Cereri

Subsemnatul ….1)……., domiciliat in …..2)…… judetul …………., str. ……….., nr. ……., et. …., ap. …, va rog, in calitate de …….3)……, al defunctului ………4)……., incetat din viata la data de …………, cu ultimul domiciliu in ……5)….., judetul …………., str. …………, nr. ….., etajul ……, ap. ….., sa procedati la inventarierea bunurilor succesorale lasate de numitul […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate pe baza unui certificat de mostenitor care cuprinde si imparteala bunurilor succesorale

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ………………, domiciliati in …………………, judetul …………., str. ……………, nr. ……….., in calitate de mostenitori descendenti ai defunctului ………………………., va rugam ca, in temeiul certificatului de mostenitor nr. …………, eliberat de Biroul de notariat al ……………., sa dispuneti: Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in carte funciara nr. … a localitatii…………., dupa […]

model...

Deschiderea procedurii succesorale notariale si de inventariere bunuri succesorale

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………. In temeiul art. 68 din Legea nr. 36/1995, Va rog sa dispuneti deschiderea procedurii succesiunii defunctului(ei) decedat(a) la data de ………, in ………. cu ultimul domiciliu in ……… si sa procedati la intocmirea inventarului si la luarea altor masuri de conservare a bunurilor ramase la decesul defunctului(ei). […]

model...