certificat mostenitor | model formularIntocmirea unui supliment de certificat de mostenitor

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………., mostenitor al defunctului(ei) …………, decedat(a) la …………, in …………., cu ultimul domiciliu in ………., succesiune dezbatuta si in urma careia s-a eliberat certificatul de mostenitor nr. …….. din ………. din care au fost omise urmatoarele bunuri: ………………………………. De aceea, in temeiul art. 86 alin 2 din Legea […]

model...

Intabularea dreptului de proprietate pe baza unui certificat de mostenitor care cuprinde si imparteala bunurilor succesorale

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii ………………, domiciliati in …………………, judetul …………., str. ……………, nr. ……….., in calitate de mostenitori descendenti ai defunctului ………………………., va rugam ca, in temeiul certificatului de mostenitor nr. …………, eliberat de Biroul de notariat al ……………., sa dispuneti: Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor inscrise in carte funciara nr. … a localitatii…………., dupa […]

model...

Intabularea dreptului de coproprietate pe baza unui certificat de mostenitor

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii …………, domiciliati in ………., judetul ……….., str. …………., nr. …, in calitate de mostenitori descendenti ai defunctului ……….., va rugam sa dispuneti, in temeiul certificatului de mostenitor nr. …….., eliberat de Biroul de notariat al …………. Intabularea dreptului de coproprietate asupra tuturor imobilelor inscrise in cartea funciara nr. ……. din localitatea …….. […]

model...

Chemare in judecata pentru anularea certificatului de mostenitor care confirma imparteala voluntara si pentru refacerea impartelii

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …….., domiciliat(a) in …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ………., pentru: – ANULAREA CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR nr. ………. din ………. eliberat de Notarul public …………. prin care s-a consfintit imparteala voluntara a succesiunii defunctului(ei) ………., decedat(a) la data de ……….., in ……….. cu ultimul domiciliu […]

model...

Cerere anulare certificat de mostenitor

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in ……….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) …………, domiciliat(a) in …….., pentru ANULAREA CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR nr. ……. din …….. eliberat de Notarul public …………, pentru ca ……………. Cer obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces. Motivele actiunii: […]

model...

Pentru anularea certificatului de mostenitor

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….., domiciliat in localitatea …………., judetul …………., str. …………, nr. ………, etajul ………., apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………… ……………., domiciliat in localitatea …………., judetul …………, str. ……………., nr. ………, etajul ………, apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa anulati certificatul de mostenitor eliberat […]

model...