Cerere Intabularea radierii dreptului de uzufruct

Model Cerere Intabularea radierii dreptului de uzufruct

Domnule Presedinte,

Subsemnatul ……………, domiciliat in ……………………., judetul …………., str. ………….., nr. …., va rog ca urmare a stingerii prin ………………………… a dreptului de uzufruct intabulat in favoarea lui ………………, domiciliat in ………….judetul ………, str. ……………, nr. ….., sa dispuneti:

Intabularea
radierii uzufructului intabulat in cartea funciara nr. ….. a comunei in P.III, nr. curent …….., in favoarea lui ………… .
Va rog sa comunicati incheierea lui ………….. si sa restituiti actele originale lui ………….., in care scop alatur o copie de pe fiecare.
La cerere anexez:

Semnatura,

Domnului Presedinte al …………….. Sectia de carte funciara

Cerere Intabularea radierii dreptului de uzufruct