uzufruct | model formularCONTRACT de VANZARE CUMPARARE UZUFRUCT

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE DE UZUFRUCT (art. 517 – art. 520 C. Civ.) Incheiat intre subsemnatii: Eu, vanzatorul ………….. (nume, prenume si domiciliu) si Eu, cumparatorul ………… (nume, prenume si domiciliu) a intervenit acest contract in temeiul caruia eu, vanzatorul, vand cumparatorului uzufructul imobilului (apartamentului) situat in compus din ……………………….. ……….. pe tot restul vietii cumparatorului, […]

model...

Contract de donatie (apartament cu uzufruct viager)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în ………………………………………., str. …………………………………… nr. ………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judeţ ……………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………….. în (localitatea) ………………………, sector/judeţ ……………………………., fiul lui ………………………….. şi al ……………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………. nr. …………………, eliberat de ……………………….., cod […]

model...

Contract de donatie apartament cu uzufruct viager

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ………….. la ……………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în ………………………………………., str. …………………………………… nr. ………, bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …, sector/judeţ ……………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………….. în (localitatea) ………………………, sector/judeţ ……………………………., fiul lui ………………………….. şi al ……………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………. nr. […]

model...

Cerere Intabularea radierii dreptului de uzufruct

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul ……………, domiciliat in ……………………., judetul …………., str. ………….., nr. …., va rog ca urmare a stingerii prin ………………………… a dreptului de uzufruct intabulat in favoarea lui ………………, domiciliat in ………….judetul ………, str. ……………, nr. ….., sa dispuneti: Intabularea radierii uzufructului intabulat in cartea funciara nr. ….. a comunei in P.III, nr. curent […]

model...