Modele de Contracte comercialeCONTRACT de tranzactie (drept comercial)

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………………………… la ………………………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………., str. ……………………………… nr. …………………, bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………, sub nr. …………………. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………….. din …………………………….., având contul nr. ………………………, deschis la […]

model...

CONTRACT de Tranzactie

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ …………………….., fiul lui ………………………………… şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………, nr. […]

model...

model:

Contract de transport si depozit

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala ……………………… cu sediul in ………….. ………………………… telefon ……………… fax ……………… inmatriculata in Registrul Comertului ……………………………. sub nr. ………………… avand cont curent nr. ………………. deschis la Banca ……………… si codul fiscal nr. ………………… prin reprezentantii legali ……………………… in calitate de EXPEDITOR si Societatea Comerciala ………………………. cu sediul in …………. telefon […]

model...

model:

Contract de transport SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. …………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. ……………………………………… nr. …………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub nr. …………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………….. din …………………………., având contul nr. ………………………, deschis la […]

model...

model: , , , ,

Contract de Subinchiriere

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE: 1. S.C. “……….” S.R.L. cu sediul in Str. ……….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. …………, cod fiscal ………….. Reprezentata prin dl. G.M. legitimat cu BI seria ….., nr. …….. eliberat de Circa ……… Politie, la data de …………., valabil pana la […]

model...

CONTRACT de subantrepriza

Act din categoria Contracte comerciale

I. Părţile contractante Art. 1. – S.C. ………………. cu sediul în …………………… str. ……………… nr. …., judeţul (sectorul) …………………………. telefon ………………., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ………………, cod fiscal nr. ………….., fax ………………. cont virament nr. …………………. deschis la banca – Filiala ……………. reprezentată prin director …………………….. şi contabil şef ………………….. în calitate de […]

model...

CONTRACT de STUDII ANUAL

CONTRACT DE STUDII ANUAL nr. …………… din …………………….. Incheiat intre: (1) Universitatea din —————-, reprezentata prin RECTOR, prof.univ.dr.ing.——————–, si (2) ……………………………………………………………., student la Facultatea de Stiinte Economice, specializarea …………………………………, beneficiar de servicii educationale finantate pe baza de taxe, nascut la data de …………………….. in localitatea ………………………. fiul (fiica) lui ……………………………. ……………….. si al ……………………………………. domiciliat […]

model...

model: ,

Contract de sponsorizare SNC SCS SA SRL

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. ……………………………….. nr. …………………., bloc ……………., scara ………………., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. …………………… din ……………………………….., cod fiscal nr. …………………… din …………………………., având contul nr. ………………………………………, deschis la ……………………………………………………, reprezentată de ……………………., cu […]

model...

CONTRACT de societate civila

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………… la ………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………….S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ……………………………………….. nr. …………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. ……………………., din ……………………….., cod fiscal nr. …………………….. din …………………………………, având contul nr. ………………………………………, deschis la ……………………………………………………., […]

model...

CONTRACT de schimb (drept comercial)

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ………………….., str. ……………………………………. nr. …………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub nr. ………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………., având contul nr. …………………………, deschis la […]

model...