schimb | model formularCONTRACT de schimb (drept comercial)

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ………………….., str. ……………………………………. nr. …………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub nr. ………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………… din …………………………., având contul nr. …………………………, deschis la […]

model...

CONTRACT de SCHIMB

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE SCHIMB Incheiat astăzi …………………. la ……………………………… I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………….., domiciliat în ………………………………………… str. ……………………….……. nr. ……, bloc ….……., scara ….…., etaj ……, apartament ……… judet/sector ………………, născut la data de …………………………… (ziua, luna, anul) în ………………………….. (localitatea)sector/judet ………………………, fiul lui …………………………… si al ..……………, posesorul buletinului (cărtii) de identitate seria […]

model...

model:

Contract de schimb imobiliar

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ………….. la ……………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………, str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ……………………. sector/judeţ …………………….., fiul lui ……………………………………… şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….., nr. […]

model...

Contract de schimb (drept civil)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ ………………………….., fiul lui ………………………………. şi al …………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….., nr. […]

model...

Intabularea drepturilor de proprietate pe baza unui contract de schimb

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatii …………….., domiciliati in ……………….., judetul ……………, str. ……………, nr. …, si cel de-al doilea in …………………, judetul ……………, str. ……….., nr. ……, in calitate de copermutanti, va rugam ca, in temeiul contractului de schimb autentificat de Biroul de notariat ……………. sub nr. ……………….. din ………….. si a autorizatiei nr. …………….. din …………… […]

model...

Contract de schimb imobiliar

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………, str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ……………………. sector/judeţ …………………….., fiul lui ……………………………………… şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….., nr. ………………………, eliberat de ………………., cod […]

model...