anual | model formularCONTRACT de STUDII ANUAL

CONTRACT DE STUDII ANUAL nr. …………… din …………………….. Incheiat intre: (1) Universitatea din —————-, reprezentata prin RECTOR, prof.univ.dr.ing.——————–, si (2) ……………………………………………………………., student la Facultatea de Stiinte Economice, specializarea …………………………………, beneficiar de servicii educationale finantate pe baza de taxe, nascut la data de …………………….. in localitatea ………………………. fiul (fiica) lui ……………………………. ……………….. si al ……………………………………. domiciliat […]

model...

model: ,