societate | model formularCONTRACT de societate civila

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ………… la ………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………….S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ……………………………………….. nr. …………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. ……………………., din ……………………….., cod fiscal nr. …………………….. din …………………………………, având contul nr. ………………………………………, deschis la ……………………………………………………., […]

model...

Procura generala de administrare inclusiv pentru constituirea unei societati

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………. cetăţean ……………………………………., născut la data de ………………………………, în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ……………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de administrare a unei societati comerciale

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………… cetăţean …………………………………., născut la data de ……………………………., în localitatea …………………………………, de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

model:

Act constitutiv de societate cu raspundere limitata (pluralitate de asociati)

Act din categoria Acte constitutive

Subsemnatii: 1. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet …………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. in (localitatea) ……………………………… sector/judet ………………………, fiul lui ………………………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………. nr. …………………….. eliberat de ………………….., cod numeric personal […]

model...