imobiliar | model formularContract de Leasing imobiliar 2

Act din categoria Contracte comerciale

Nr. …….. din …./……./…….. I. Partile contractante Intre Societatea Comerciala …………………………………………, reprezentata legal prin ………………., cu sediul in …………………. str. ……………….., nr. ………., sectorul ………….., municipiul Bucuresti/judetul ………………, tel. …………………., fax …….., cu contul nr. …………………….., deschis la Banca ……………….., Sucursala ………………., codul fiscal nr. ………………., denumita in continuare locator, si Societatea Comerciala …………………, reprezentata […]

model...

Contract de leasing imobiliar

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. ………………………………… nr. ………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub nr. ……………. din …………………………………., cod fiscal nr. …………………………………. din ……………………………, având contul nr. …………………………………., deschis la […]

model...

Contract de schimb imobiliar

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ………….. la ……………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………, str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ……………………. sector/judeţ …………………….., fiul lui ……………………………………… şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….., nr. […]

model...

Contract de schimb imobiliar

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………, str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ……………………. sector/judeţ …………………….., fiul lui ……………………………………… şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….., nr. ………………………, eliberat de ………………., cod […]

model...