leasing | model formularContract de Leasing imobiliar 2

Act din categoria Contracte comerciale

Nr. …….. din …./……./…….. I. Partile contractante Intre Societatea Comerciala …………………………………………, reprezentata legal prin ………………., cu sediul in …………………. str. ……………….., nr. ………., sectorul ………….., municipiul Bucuresti/judetul ………………, tel. …………………., fax …….., cu contul nr. …………………….., deschis la Banca ……………….., Sucursala ………………., codul fiscal nr. ………………., denumita in continuare locator, si Societatea Comerciala …………………, reprezentata […]

model...

Contract de leasing imobiliar

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. ………………………………… nr. ………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub nr. ……………. din …………………………………., cod fiscal nr. …………………………………. din ……………………………, având contul nr. …………………………………., deschis la […]

model...

Contract de Leasing 2

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. ………………………………. nr. ……………………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. ………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………………… din ………………….., având contul nr. ……………………………………………….., deschis la […]

model...

model:

Contract de Leasing

Act din categoria Contracte comerciale

Intervenit astazi………………. intre: 1. Societatea comerciala …………………… cu sediul in ……….. str. …….. nr. ….localitatea……….. judetul …………… tel. ……….. fax………….e-mail………… inmatriculata in Registrul Comertului …………… cu nr. ………… cont nr. …………….. la Banca ………………. cod fiscal ……………….. prin reprezentantul sau legal……………… cetatean roman………………. posesor BI/CI seria ……….nr……….eliberat de Sectia……………..Politie, cod numeric personal……………………. in calitate de […]

model...

model: