comert | model formularContract de vanzare comert produse

Act din categoria Contracte comerciale

I. PARTILE CONTRACTANTE Intre societatea comerciala …………. inmatriculata la nr. ……… in Registrul comertului, cu sediul in …………….., cod postal ………….., telefon ………., fax ………. avand contul ………….. deschis la …………., reprezentata de Presedintele Consiliului de administratie director general …………… in calitate de vanzator, denumit si furnizor si …………… inmatriculata la nr. ……….. in Registrul […]

model...