Adeverinta salariat

Model Adeverinta salariat

SC SOCIETATE SRL
Cod fiscal: R 012345678
Strada Strada numarul 5
Sectorul 7, Localitate

ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca domnul Alexandru Ioan Mircescu, posesor a C.I. seria AB nr. 123456, eliberat de Sectia 65 Politie la data de 3 martie 2003, este angajat (salariat) al societatii SC Societate SRL in functia de ………… .

S-a eliberat prezenta pentru a- i servi la Medicul de familie / Politie / Banca / Ambasada / Camera de Munca / ITM etc…

01.02.2003, Director

Mircescu M.

Adeverinta salariat