Modele de Contracte civileCONTRACT de locatiune (suprafete locative)

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE LOCAŢIUNE Încheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. (numele şi prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul în (localitatea) ………………….. judeţul/sectorul …………………………… str. ………………………………. nr. ………………, bloc ………….., scara ……., etaj …….., ap. ………., în calitate de (proprietar, administrator) ……………………………. al imobilului ce aparţine …………………………………………. şi 1.2. (numele şi prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul în […]

model...

Contract de intretinere (cu drept de nuda proprietate)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ……………………….., fiul lui …………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. […]

model...

Contract de intretinere

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………. în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ …………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. ……………………… eliberat de ……………., cod […]

model...

Contract Individual de munca

Act din categoria Contracte civile

Angajator (persoana juridică sau persoana fizică) ………………………….. Sediul ………………………………………………………………………………………. Înregistrat la registrul comerţului din judeţul ………………………………….. sub nr. ……………………………………………………………………………………… Cod fiscal …………………………………………………………………………………. Telefon …………………………………………………………………………………….. CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ*) încheiat şi înregistrat sub nr. ……. la registrul inspectoratului teritorial de muncă din ………….. la data de ……………. A. Subsemnatul ……………………., reprezentant legal al persoanei juridice ………………………….. […]

model...

Contract de Inchiriere

Act din categoria Contracte civile

I. PARTILE CONTRACTANTE: 1. ___________________, domiciliat in ______________, jud. ______________, str. ___________________, nr. ___, ap ___, identificat prin ____ seria ____ nr ___________, in calitate de LOCATOR, si 2. ___________________, domiciliat in _______________, jud. ______________, str. ___________________, nr. ___, ap ___, identificat prin ____ seria ____ nr ___________, in calitate de LOCATAR. II. OBIECTUL CONTRACTULUI […]

model...

model:

Contract de imprumut cu garantie

Act din categoria Contracte civile

1. PARTILE: Subsemnatii: 1. Imprumutator ………., domiciliat(a) (sau cu sediul) in ………….,si 2. Imprumutatul ………., domiciliat(a) (sau cu sediul) in …………… Astazi ………. a intervenit prezentul contract de imprumut cu garantie. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE IMPRUMUT In baza acestui contract, imprumutatorul: – vinde pe credit imprumutatului urmatoarele bunuri: ………………. sau – imprumuta (sau acorda credit) […]

model...

Contract de imprumut garantat cu ipoteca

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………………. sector/judeţ ……………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. […]

model...

CONTRACT de imprumut de folosinta (bun mobil)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ……………………………., fiul lui ……………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. […]

model...

CONTRACT de imprumut de consumatie (garantat cu gaj)

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ …………………….., fiul lui ………………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. ……………………, eliberat de ………………………., cod […]

model...

CONTRACT de imprumut de consumatie

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………….., domiciliat în …………………………………………………., str. …………………………… nr. …………., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ ……………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ………………………… , sector/judeţ ………………………, fiul lui …………………………… şi al ……………………, posesorul buletinului […]

model...