individual | model formularContract individual de munca (cluburi sportive profesioniste)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………………..la ………………………………………. Înregistrat la Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială ………………………………….. sub nr. ……………………. din ……………………. ………………………………………………………….. (semnătura şi parafa) Prezentul contract de munca se încheie în baza contractului colectiv de muncă al jucătorilor de …………………………………………. profesionişti pe anul …………………………………………….., încheiat între Clubul …………………………………………………………………………………………….. şi Sindicatul (reprezentanţii salariaţilor) din cadrul Clubului ………………………………………………………………………….* […]

model...

Contract Individual de munca

Act din categoria Contracte civile

Angajator (persoana juridică sau persoana fizică) ………………………….. Sediul ………………………………………………………………………………………. Înregistrat la registrul comerţului din judeţul ………………………………….. sub nr. ……………………………………………………………………………………… Cod fiscal …………………………………………………………………………………. Telefon …………………………………………………………………………………….. CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ*) încheiat şi înregistrat sub nr. ……. la registrul inspectoratului teritorial de muncă din ………….. la data de ……………. A. Subsemnatul ……………………., reprezentant legal al persoanei juridice ………………………….. […]

model...