locatiune | model formularContract de Locatiune Inchiriere

Act din categoria Contracte civile

Intre subsemnatii: 1. Proprietar ………….. domiciliat in ……………. si 2. Chirias ……………. domiciliat in ………… s-a incheiat prezentul contract de inchiriere. I. Eu ……….. in calitate de proprietar declar ca am inchiriat d-lui …………. imobilul (sau apartamentul) meu, situat in ………….. compus din ………… pe care il predau in stare de folosinta. Chiria am stabilit-o […]

model...

CONTRACT de locatiune (suprafete locative)

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE LOCAŢIUNE Încheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. (numele şi prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul în (localitatea) ………………….. judeţul/sectorul …………………………… str. ………………………………. nr. ………………, bloc ………….., scara ……., etaj …….., ap. ………., în calitate de (proprietar, administrator) ……………………………. al imobilului ce aparţine …………………………………………. şi 1.2. (numele şi prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul în […]

model...

CONTRACT de Locatiune (2)

Act din categoria Contracte comerciale

Incheiat astãzi …………………. la ……………………………… I. PÃRTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A./ cu sediul social in ………………………………………., str. ………………….……. nr. ………… bloc …….., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………… înregistratã la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis la ………………………………….…………., reprezentata […]

model...

model:

Contract de locatiune (suprafete locative)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. (numele şi prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul în (localitatea) ………………….. judeţul/sectorul …………………………… str. ………………………………. nr. ………………, bloc ………….., scara ……., etaj …….., ap. ………., în calitate de (proprietar, administrator) ……………………………. al imobilului ce aparţine …………………………………………. şi 1.2. (numele şi prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul în (localitatea) ………………….. judeţul/sectorul […]

model...

Contract de locatiune S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. ……………………………….. nr. ……………………, bloc ………………, scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………, sub nr. …………………. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………….. din …………………………….., având contul nr. ………………………., deschis la […]

model...

model: , , , ,

Evacuarea chiriasului, ca urmare a expirarii termen locatiune

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………., domiciliat in localitatea ………………, judetul …………, str. …………, nr. …….., etajul ……., apart. ……., chem in judecata pe ………… domiciliat in localitatea ……………., judetul …………, str. ……….., nr. …….., etajul ……., apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti evacuarea lui pe data de ……….. din imobilul proprietatea […]

model...