munca | model formularDecizie de desfacere a contractului individual de munca

Act din categoria Diverse

Nr. ……………….. din ……………….. Având în vedere1) …………………………………… . Ţinând seama de2) …………………………. În temeiul prevederilor3) art. ….. din ……………………. DISPUN: 1. Acel Contract individual de munca încheiat cu Dl/Dna ………………… încadrat în funcţia (meseria) ……………………… la4) ……………………………… se desface începând cu data de …………………, dată la care expiră preavizul de 155) zile lucrătoare la […]

model...

Declaratie pe propria raspundere Protectia Muncii

Act din categoria Diverse

Unitatea: …………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. D E C L A R A T I E pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii ………….., reprezentata (denumirea persoanei juridice sau fizice) de…………………………… in calitate de …………………….., cu sediul social / adresa in localitatea…………………str. …………………nr. ……. bl. ………. sc. ……. et. ………ap. …….. judetul / sectorul. …………….., […]

model...

Contract individual de munca (cluburi sportive profesioniste)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………………..la ………………………………………. Înregistrat la Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială ………………………………….. sub nr. ……………………. din ……………………. ………………………………………………………….. (semnătura şi parafa) Prezentul contract de munca se încheie în baza contractului colectiv de muncă al jucătorilor de …………………………………………. profesionişti pe anul …………………………………………….., încheiat între Clubul …………………………………………………………………………………………….. şi Sindicatul (reprezentanţii salariaţilor) din cadrul Clubului ………………………………………………………………………….* […]

model...

Contract Individual de munca

Act din categoria Contracte civile

Angajator (persoana juridică sau persoana fizică) ………………………….. Sediul ………………………………………………………………………………………. Înregistrat la registrul comerţului din judeţul ………………………………….. sub nr. ……………………………………………………………………………………… Cod fiscal …………………………………………………………………………………. Telefon …………………………………………………………………………………….. CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ*) încheiat şi înregistrat sub nr. ……. la registrul inspectoratului teritorial de muncă din ………….. la data de ……………. A. Subsemnatul ……………………., reprezentant legal al persoanei juridice ………………………….. […]

model...

Contract colectiv de munca

Act din categoria Contracte civile

Incheiat astazi …………………….. la ………………………………………. PREAMBUL (1) Prezentul contract colectiv de munca se incheie in temeiul prevederilor ………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. . (2) Obiectul sau il constituie stabilirea drepturilor si obligatiilor cluburilor de ………………………………… si ale jucatorilor de ……………………………… cu privire la organizarea si prestarea muncii specifice activitatii lor. (3) Contractul colectiv de munca se fundamenteaza pe […]

model...

model: ,

Cerere de incetare a obligarii la munca corectionala formulata de unitate

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Unitatea ……………, cu sediul in ……………. va roaga sa dispuneti INCETAREA obligarii la munca privind pe condamnatul(a) (sau contravenientul(a)) ……… domiciliat(a) in ………….. deoarece consideram ca indeplineste conditiile prevazute de lege. Motivele cererii: In fapt, prin sentinta penala nr. …….. din ………… pronuntata de ……….. in dosarul penal nr. …….. sus-numitul(a) ……….. a […]

model...