suprafata locativa | model formularCONTRACT de locatiune (suprafete locative)

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE LOCAŢIUNE Încheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. (numele şi prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul în (localitatea) ………………….. judeţul/sectorul …………………………… str. ………………………………. nr. ………………, bloc ………….., scara ……., etaj …….., ap. ………., în calitate de (proprietar, administrator) ……………………………. al imobilului ce aparţine …………………………………………. şi 1.2. (numele şi prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul în […]

model...

Contract de locatiune (suprafete locative)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. (numele şi prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul în (localitatea) ………………….. judeţul/sectorul …………………………… str. ………………………………. nr. ………………, bloc ………….., scara ……., etaj …….., ap. ………., în calitate de (proprietar, administrator) ……………………………. al imobilului ce aparţine …………………………………………. şi 1.2. (numele şi prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul în (localitatea) ………………….. judeţul/sectorul […]

model...

Cerere ordonanta presedintiala pentru evacuare a celui ce detine o suprafata locativa cu de la sine putere

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………… domiciliat in localitatea ………………., judetul ………….., str. ………….., nr. …….., etajul ………, apart. ………, chem in judecata pe …………. domiciliat in localitatea ………………. judetul …………, str. ………….. nr. …….., etajul ……., apart. ……., pentru ca prin ordonanta presedintiala ce veti da, sa ordonati evacuarea paratului din apartamentul situat in localitatea ………………. […]

model...