servicii | model formularContract de Prestari servicii 2

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala ………………………… cu sediul in ………………………………. telefon …………………. fax ………………… inmatriculata in Registrul Comertului…. ………… sub nr. ………………… avand cont curent nr. ……………………. deschis la Banca ………………………. si codul fiscal nr. ………….. prin reprezentanti legali in calitate de BENEFICIAR AL SERVICIILOR si Dl./D-na. ………………………………. domiciliata in …………………………. telefon ………………….. fax […]

model...

Contract de furnizare servicii stomatologice

Act din categoria Contracte comerciale

I. Partile contractante Casa de asigurari de sanatate …………………………………., cu sediul in municipiul/orasul ……………………, str. ……………………………. nr…, judetul/sectorul ……………….., telefon/fax ……….., reprezentata prin presedinte/director general ……………………….., si Cabinet medical / stomatologie ………………………………, organizat: – cabinet individual…………………, reprezentat prin medicul titular ……………………….. – cabinet asociat sau grupat…………….., reprezentat prin medicul delegat ………………… – societate civila medicala……………, […]

model...