drepturi | model formularCONTRACT de Cesiune drepturi patrimoniale de autor

Act din categoria Contracte comerciale

Incheiat in baza Legii nr. 8/1996 privind protectia dreptului de autor Art. 1. Parti contractante: 1. S.C. …………… din …………, str. …………, nr. ……, bloc …., ap. ……….., inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la ………… reprezentata prin …………… in calitate de proprietar al bazei de date, continand ……………………., denumita in […]

model...

Cerere Redarea exercitiului drepturilor parintesti

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in …………, tatal (sau mama) minorului(ei) ………, nascut(a) la data de ………., in …………, aflat in ingrijirea ……….., care prin hotararea judecatoreasca nr. ……… din …….. a Tribunalului ………., la cererea ………… a fost declarat abandonat de catre mine, va rog sa dispuneti REDAREA DREPTURILOR PARINTESTI, pentru ca au incetat […]

model...

Cerere Decadere parinte din drepturi parintesti

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Autoritatea tutelara (sau Parchetul …………..). In temeiul art. 109 C. fam. si art. 45 C. proc. civ., Chemam in judecata si personal la interogatoriu pe ……., domiciliat(a, ti) in …………, nascut(a, ti) la ……….., in …………., pentru a se pronunta DECADEREA ACESTUIA(EIA, ORA) DIN DREPTURILE PARINTESTI Motivele actiunii: In fapt, (se enunta motivele […]

model...

Cerere parinte decazut din drepturi parintesti de a i se reda exercitiul acestor drepturi

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………… (numele si prenumele petitionarului) domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………., str. ……………, nr. ……, etajul …….., apart. ………, va rog sa hotarati, dupa ascultarea autoritatii tutelare de pe langa Consiliul Local al …………… si a sotiei mele ………………… (numele si prenumele celuilalt parinte), domiciliata in localitatea ……………, judetul …………., str. …………, […]

model...