parinte | model formularCerere Decadere parinte din drepturi parintesti

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Autoritatea tutelara (sau Parchetul …………..). In temeiul art. 109 C. fam. si art. 45 C. proc. civ., Chemam in judecata si personal la interogatoriu pe ……., domiciliat(a, ti) in …………, nascut(a, ti) la ……….., in …………., pentru a se pronunta DECADEREA ACESTUIA(EIA, ORA) DIN DREPTURILE PARINTESTI Motivele actiunii: In fapt, (se enunta motivele […]

model...

Cerere parinte decazut din drepturi parintesti de a i se reda exercitiul acestor drepturi

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………… (numele si prenumele petitionarului) domiciliat in localitatea ……………., judetul ……………., str. ……………, nr. ……, etajul …….., apart. ………, va rog sa hotarati, dupa ascultarea autoritatii tutelare de pe langa Consiliul Local al …………… si a sotiei mele ………………… (numele si prenumele celuilalt parinte), domiciliata in localitatea ……………, judetul …………., str. …………, […]

model...