Modele de Contracte comercialeContract de audit financiar

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………, str. ………………………………….. nr. ……………………., bloc …………, scara ……….., etaj ………, apartament …….., judeţ/sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. ………………… din ……………………………., cod fiscal nr. ………………………………. din ……………………………, având contul nr. ……………………………………….., deschis la …………………………………………, reprezentată de ………………………, cu […]

model...

model:

Contract de asociere in participatiune

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala ……….X………………… cu sediul social in ……………… str. ………………. nr. …… judetul/sector al municipiului Bucuresti ………………. inmatriculata in Registrul comertului ……… sub nr. ……….. avand contul de virament nr. ……………….. deschis la Banca ……………….. reprezentata legal prin ……………… Societatea Comerciala ………..Y……….. cu sediul social in ……………….. str. …………….. nr. ……… […]

model...

Contract de asistenta financiara (financiar)

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. …………………… nr. ……………………, bloc ……….., scara …………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector …………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………, sub nr. …………………… din …………………………., cod fiscal nr. ………………………… din ……………………., având contul nr. …………………………………., deschis la ………………………………….., reprezentată de ………………….., cu […]

model...

Contract de comision

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………………, str. ………………………….. nr. ……………., bloc …………….., scara ……………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector ………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. …………………… din …………………………., cod fiscal nr. ……………………………….. din …………………………….., având contul nr. ……………………………………….., deschis la …………………………………………, reprezentată de …………………………., cu […]

model...

model: