asociere | model formularSocietate comerciala mixta (asociere intre doua societati)

Act din categoria Acte constitutive

CAPITOLUL I. PARTILE Acest CONTRACT se incheie la data de ………, intre ……………., cu sediul in …………., si ……………., cu sediul in ……………… CAPITOLUL II. FORMAREA SOCIETATII MIXTE A. Cei doi asociati ………… si ………………. sunt de acord sa se asocieze intr-o societate mixta cu scopul limitat de a ………………. (se enunta obiectul de activitate). […]

model...

Contract de asociere in participatiune

Act din categoria Contracte comerciale

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala ……….X………………… cu sediul social in ……………… str. ………………. nr. …… judetul/sector al municipiului Bucuresti ………………. inmatriculata in Registrul comertului ……… sub nr. ……….. avand contul de virament nr. ……………….. deschis la Banca ……………….. reprezentata legal prin ……………… Societatea Comerciala ………..Y……….. cu sediul social in ……………….. str. …………….. nr. ……… […]

model...