Modele de Contracte civileContract de locatiune (suprafete locative)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. (numele şi prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul în (localitatea) ………………….. judeţul/sectorul …………………………… str. ………………………………. nr. ………………, bloc ………….., scara ……., etaj …….., ap. ………., în calitate de (proprietar, administrator) ……………………………. al imobilului ce aparţine …………………………………………. şi 1.2. (numele şi prenumele/denumirea) ……………… cu domiciliul/sediul în (localitatea) ………………….. judeţul/sectorul […]

model...

Contract de locatiune S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………… la ……………………………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………., str. ……………………………….. nr. ……………………, bloc ………………, scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………, sub nr. …………………. din ……………………………, cod fiscal nr. …………………….. din …………………………….., având contul nr. ………………………., deschis la […]

model...

model: , , , ,

Contract de ipoteca (bancara)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Banca ……………………………………………………., cu sediul în ……………………………………………….., reprezentată legal prin …………………………………., domiciliat în ………………………………………….., str. ………………………….. nr. ………., bloc ……….., scara …………, etaj ………., apartament ………., judeţ/sector ……………, cu funcţia de ……………………, în baza împuternicirii nr. ……………………… din …………………………………, în calitate de creditor ipotecar, pe de o parte, şi 1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. […]

model...

model: ,

Contract de ipoteca

Act din categoria Contracte civile

. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ……………………… sector/judeţ ………………………………, fiul lui …………………………… şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ……………………, eliberat de ……………………………….., cod […]

model...

model:

Contract de intretinere (cu drept de nuda proprietate)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ……………………….., fiul lui …………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ……………………, eliberat de …………………., cod […]

model...

Contract de intretinere (cu drept de habitatie viagera)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………………….. sector/judeţ ……………………………., fiul lui ……………………… şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………… nr. …………………….. eliberat de ……………………., cod […]

model...

Contract de comodat

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………….. sector/judeţ ………………………….., fiul lui ……………………………….. şi al ……………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……. nr. …………………….. eliberat de ………………….., cod […]

model...

model:

Contract de imprumut de folosinta (bun mobil)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………….., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ ……………………………., fiul lui ……………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. ……………………. eliberat de …………………………., cod […]

model...

Contract de imprumut de folosinta (bun imobil)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. ………………………………….., reprezentată de cei trei asociaţi ai săi, a) D ………………………………………………………, domiciliat în ……………………………………………………….., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ….., sector/judeţ …………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. în (localitatea) ……………………………….. sector/judeţ ………………………., fiul lui ………………………… şi al ……………………….., posesorul buletinului (cărţii) de […]

model...

Contract imprumut de consumatie (garantat cu ipoteca)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………………. sector/judeţ ……………………………, fiul lui …………………………. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. …………………….., eliberat de ……………………….., cod […]

model...