Modele de Contracte civileContract de gaj bancar

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. Banca …………………………………………………………… S.A., cu sediul în (localitatea) ……… România, reprezentată legal prin …………………., domiciliat în …………………….., str. …………………………….. nr. …….., bloc ……., scara ………, etaj …….., apartament ………, judeţ/sector ………………………………, cu funcţia de ……………………………., în baza împuternicirii nr. ………………. din ……………………… în calitate de creditor gajist, pe de o parte, şi […]

model...

model: ,

Contract de arendare

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE2) 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………, str. ………………………………….. nr. ……………., bloc …………., scara ……….., etaj …………, apartament ………., judeţ/sector ……………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. ………………… din ……………………………., cod fiscal nr. …………………………. din ………………………., având contul nr. ……………………………………………., deschis la …………………………………………….., reprezentată de …………………………, cu […]

model...

model:

Contract de vanzare-cumparare (mobil)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ………………………… sector/judeţ ……………………………., fiul lui ………………………….. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….., nr. ………………………, eliberat de ………………….., cod […]

model...

Contract de vanzare-cumparare (imobil)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………… în (localitatea) …………………………… sector/judeţ ………………………….., fiul lui …………………………. şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….. nr. …………………….. eliberat de …………………….., cod […]

model...

Contract de tranzactie (drept civil)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi …………….. la ………………………………. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ ……………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ …………………….., fiul lui ………………………………… şi al ………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………, nr. […]

model...

Contract de societate civila SNC SCS SRL SA

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………….S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………….., str. ……………………………………….. nr. …………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. ……………………., din ……………………….., cod fiscal nr. …………………….. din …………………………………, având contul nr. ………………………………………, deschis la ……………………………………………………., reprezentată de …………………………………………, cu funcţia […]

model...

Contract de schimb mobiliar

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1.4. D ……………………………………………………………….., domiciliat în …………………………………………, str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ ………………………., fiul lui …………………………………. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……… nr. ……………………., eliberat de ………………., cod […]

model...

model: ,

Contract de schimb (drept civil)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ ………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………….. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ ………………………….., fiul lui ………………………………. şi al …………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….., nr. […]

model...

Contract de renta viagera

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ …………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ ………………………, fiul lui …………………………………… şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….., nr. […]

model...

Contract de mandat

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………………, domiciliat în ………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………… în (localitatea) ……………….. sector/judeţ …………………………….., fiul lui ………………………………….. şi al ………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………. nr. […]

model...

model: