renta viagera | model formularCONTRACT de RENTA VIAGERA

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE RENTA VIAGERA Intre subsemnatii: 1. Credirentier(a) ……….. domiciliat(a) in ……….. si 2. Debirentier(a) ………… domiciliat(a) in ……….. a intervenit urmatorul contract de renta viagera, cu urmatorul continut: I. Eu, credirentierul(a) ……….., predau debirentierului(ei) ………. suma de ……… lei, reprezentand pret constituire renta viagera pe tot restul vietii mele. a) subsemnatul(a) ……….. are obligatia […]

model...

Contract de renta viagera

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….. sector/judeţ …………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………………. în (localitatea) ……………………… sector/judeţ ………………………, fiul lui …………………………………… şi al ……………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….., nr. […]

model...