Modele de Contracte civileCONTRACT de IMPRUMUT CU GARANTIE FIDEJUSIUNE

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE IMPRUMUT CU GARANTIE (FIDEJUSIUNE) Intre subsemnatii: 1. Creditor ………….. domiciliat in ………………… 2. Debitor ………….. domiciliat in ………………… 3. Fidejusor …………. domiciliat in ………………… s-a incheiat urmatorul contract de imprumut cu garantie. I. Eu, debitorul ………….. declar ca am luat cu imprumut de la creditorul ………… suma de ………. lei, pe care am […]

model...

CONTRACT de IMPRUMUT CU GARANTIE AMANET

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE IMPRUMUT CU GARANTIE DE AMANET Intre subsemnatii: 1. Creditor ………….. domiciliat in ………………….. 2. Debitor ………….. domiciliat in ………………….. a intervenit prezentul CONTRACT de imprumut garantat cu amanet. I. Eu, debitorul …………. declar ca am luat cu imprumut de la creditorul ………….. suma de ……….. lei, pe care am primit-o la semnarea acestui […]

model...

CONTRACT de IMPRUMUT CU DOBANDA

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE IMPRUMUT CU DOBANDA Intre subsemnatii: 1. Creditor …………… domiciliat ………………… 2. Debitor ……………. domiciliat in ……………… a intervenit prezentul CONTRACT de imprumut cu dobanda. I. Eu, debitorul, declar ca am imprumutat de la creditorul …………, suma de ……… lei, pe care am primit-o la semnarea acestui contract si aceasta declaratie a mea are […]

model...

Contract de garantie personala

Subsemnatul(a) ………………………………………………. domiciliat(a) in …………………, str…………………………………., nr……….., bl……………… sc…….., et………., ap……….., judetul(sectorul)……………… telefon…………….., legitimat(a) cu B.I. seria ……………….. nr….……….., eliberat de ……………, la data de………………………, salariat(a) cu contract de munca pe durata nedeterminata de la data de ……………….., in functia de ……………………, la……………………………………………, cu sediul in ……………………………., str………………………………….., nr……………, judetul(sectorul)……………, telefon………………., inmatriculata in Registrul Comertului […]

model...

model:

CONTRACT de donatie incheiat la notariat

Act din categoria Contracte civile

Contract de donatie incheiat la notariat Subsemnatul …………. 1), domiciliat in ……… 2), judetul ………., str. …………, nr. …, et. …, ap. …., declar ca donez lui …………. 3), domiciliat in …….. 4), str. …………, nr. …, et. …, ap. …., imobilul proprietatea mea situat in ………. 5), judetul …………, str. ………, nr. …, compus […]

model...

CONTRACT de donatie (teren)

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE DONAŢIE Încheiat astăzi …………. la …………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ……., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ……………………. sector/judeţ ……………………….., fiul lui ………………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate […]

model...

model: ,

CONTRACT de donatie (teren cu declarant de superficie)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……., apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ………………………… sector/judeţ …………………………….., fiul lui …………………………. şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………… nr. ……………………., eliberat de …………….., cod […]

model...

Contract de Donatie (loc de veci)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………., domiciliat în ……………………, str. ………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. în (localitatea) ……………………………. sector/judeţ ………………….., fiul lui ……………………….. şi al ………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………. nr. ………………………….., eliberat de ………………, cod […]

model...

Contract de Donatie (cota indiviza loc de veci)

Act din categoria Contracte civile

Încheiat astăzi …………. la …………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………, str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ …………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeţ …………………., fiul lui ……………………………….. şi al ………………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………. nr. […]

model...

CONTRACT de donatie (bunuri mobile)

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE DONAŢIE*) Încheiat astăzi ………………. la ………………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………, str. ……………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj ……., apartament ….., sector/judeţ …………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) …………………, sector/judeţ ………………………, fiul lui ……………………………………… şi al ……………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate […]

model...