bunuri mobile | model formularCONTRACT de donatie (bunuri mobile)

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE DONAŢIE*) Încheiat astăzi ………………. la ………………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………, str. ……………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj ……., apartament ….., sector/judeţ …………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) …………………, sector/judeţ ………………………, fiul lui ……………………………………… şi al ……………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate […]

model...

Contract de donatie bunuri mobile

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………, str. ……………………………………… nr. …………, bloc …….., scara …….., etaj ……., apartament ….., sector/judeţ …………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………….. în (localitatea) …………………, sector/judeţ ………………………, fiul lui ……………………………………… şi al ……………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……………….. nr. ……………………, eliberat de …………………., cod […]

model...

Chemare in judecata pentru revendicarea de bunuri mobile de la masa succesorala

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………… domiciliat(a) in ………………. Chem in judecata pe paratul(a) …………….. domiciliat(a) in ……….. pentru REVENDICAREA DE BUNURI MOBILE DE LA MASA SUCCESORALA urmand a se dispune scoaterea din inventarul intocmit privind bunurile succesorale ramase la decesul defunctului(ei) …………. a urmatoarelor bunuri: ………….. in valoare totala de ……… lei, care sunt proprietatea mea, […]

model...