notarial | model formularCONTRACT de vanzare cumpararea notariala

Contract de vanzare-cumparare incheiat la notariat Intre subsemnatii: I. …..a)……….., domiciliat in ……b)….., judetul ……….., str. ………, nr. …, et. …, ap. …, in calitate de vanzator pe de o parte, si II. ….c)…….., domiciliat in ……d)……, judetul …………., str. ………., nr. ………., et. …, ap. …, in calitate de cumparator, pe de alta parte, […]

model...

CONTRACT de donatie incheiat la notariat

Act din categoria Contracte civile

Contract de donatie incheiat la notariat Subsemnatul …………. 1), domiciliat in ……… 2), judetul ………., str. …………, nr. …, et. …, ap. …., declar ca donez lui …………. 3), domiciliat in …….. 4), str. …………, nr. …, et. …, ap. …., imobilul proprietatea mea situat in ………. 5), judetul …………, str. ………, nr. …, compus […]

model...

Deschiderea procedurii succesorale notariale si de inventariere bunuri succesorale

Act din categoria Cereri

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) ………….., domiciliat(a) in ……………. In temeiul art. 68 din Legea nr. 36/1995, Va rog sa dispuneti deschiderea procedurii succesiunii defunctului(ei) decedat(a) la data de ………, in ………. cu ultimul domiciliu in ……… si sa procedati la intocmirea inventarului si la luarea altor masuri de conservare a bunurilor ramase la decesul defunctului(ei). […]

model...