loc de veci | model formularOferta de donatie

Act din categoria Diverse

1. Subsemnatul ……………………………………………….., domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeÅ£ ………………………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………. în (localitatea) …………………….. sector/judeÅ£ ……………………………, fiul lui ………………………………. ÅŸi al ………………………………………., posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria …………………. nr. ……………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal …..………………………., […]

model...

Contract de Donatie (loc de veci)

Act din categoria Contracte civile

I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………., domiciliat în ……………………, str. ………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeÅ£ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. în (localitatea) ……………………………. sector/judeÅ£ ………………….., fiul lui ……………………….. ÅŸi al ………………………., posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria …………………. nr. ………………………….., eliberat de ………………, cod […]

model...

Contract de Donatie (cota indiviza loc de veci)

Act din categoria Contracte civile

ÃŽncheiat astăzi …………. la …………………………… I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………, str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeÅ£ …………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeÅ£ …………………., fiul lui ……………………………….. ÅŸi al ………………………………………, posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria …………………. nr. […]

model...

Contract donatie (loc de veci)

Act din categoria Contracte civile

I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeÅ£ ……………………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. în (localitatea) ……………………………. sector/judeÅ£ ………………………….., fiul lui ……………………….. ÅŸi al ………………………………………., posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria …………………. nr. ………………………….., eliberat de ………………, cod […]

model...

Contract donatie (cota indiviza loc de veci)

Act din categoria Contracte civile

I. PÄ‚RÅ¢ILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………, str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeÅ£ …………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ………………………………………. în (localitatea) ………………………….. sector/judeÅ£ …………………., fiul lui ……………………………….. ÅŸi al ………………………………………, posesorul buletinului (cărÅ£ii) de identitate seria …………………. nr. …………………………., eliberat de ……………………, cod […]

model...

Procura de iesire din indiviziune (loc de veci)

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………… cetăţean ………………………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ………………., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeÅ£ ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Procura de administrare Loc de veci

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ……………………………………………………………… cetăţean ………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ………………………………….., str. ……………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeÅ£ ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...