superficie | model formularCONTRACT de donatie (teren cu declarant de superficie)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……., apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ………………………… sector/judeţ …………………………….., fiul lui …………………………. şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………… nr. ……………………., eliberat de …………….., cod […]

model...

Contract donatie (teren cu declarant de superficie)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……., apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ………………………… sector/judeţ …………………………….., fiul lui …………………………. şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………… nr. ……………………., eliberat de …………….., cod […]

model...

Cerere de Inscrierea unui drept de superficie

Act din categoria Cereri

Domnule Presedinte, Subsemnatul …………….., domiciliat in ……….., judetul ………….., str. …………., nr. …, in calitate de proprietar, va rog ca in baza actului de constituire a dreptului de superficie, autentificat de Biroul de notariat ………… sub nr. …. din ………., sa dispuneti: 1. Intabularea dreptului de superficie in partea III-a a cartii funciare asupra imobilului […]

model...