amanet | model formularCONTRACT de IMPRUMUT CU GARANTIE AMANET

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE IMPRUMUT CU GARANTIE DE AMANET Intre subsemnatii: 1. Creditor ………….. domiciliat in ………………….. 2. Debitor ………….. domiciliat in ………………….. a intervenit prezentul CONTRACT de imprumut garantat cu amanet. I. Eu, debitorul …………. declar ca am luat cu imprumut de la creditorul ………….. suma de ……….. lei, pe care am primit-o la semnarea acestui […]

model...

CONTRACT de Amanet

Act din categoria Contracte comerciale

CAP. I. PARTILE CONTRACTANTE Intre: 1. S.C. ………., cu sediul In ………., reprezentata de ……., in calitate de director, denumita in continuare CREDITOR, Si 2. ………, domiciliat(a) in ……., str. ………., nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. …., judetul ………., legitimat(a) cu B.I(pasaport) seria ….., nr. …, eliberat de, la data de numit(a) in […]

model...

model:

Cerere Scoatere la vanzare a amanetului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ………….. domiciliat(a) in …….. depun copie certificata si investita cu formula executorie de pe contractul de amanet, vizata de Judecatoria ……. unde amanetul a fost inscris sub nr. ….. din data de ………… din care reiese ca debitorul ………….. domiciliat in …………. datoreaza debitorului meu …….. suma de …….. lei si dobanzi […]

model...

Cerere Retinere sau scoatere la vanzare a amanetului

Act din categoria Cereri

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) ……… domiciliat(a) in ……, cu citarea intimatului(ei) …….. domiciliat(a) in ……… va rog sa dispuneti executarea silita a contractului de imprumut anexat, pentru a dispune ca: Amanetul stabilit de noi prin contractul enuntat sa-mi ramana mie, drept plata, pana la cuantumul sumei pe care mi-o datoreaza Sau Amanetul sa fie vandut la […]

model...