teren | model formularCONTRACT de donatie (teren)

Act din categoria Contracte civile

CONTRACT DE DONAŢIE Încheiat astăzi …………. la …………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ……., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ……………………. sector/judeţ ……………………….., fiul lui ………………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate […]

model...

model: ,

CONTRACT de donatie (teren cu declarant de superficie)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……., apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ………………………… sector/judeţ …………………………….., fiul lui …………………………. şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………… nr. ……………………., eliberat de …………….., cod […]

model...

Contract donatie (teren)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ……., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………………., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) ……………………. sector/judeţ ……………………….., fiul lui ………………………………….. şi al …………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …….. nr. ………………………, eliberat de …………………….., cod […]

model...

model: ,

Contract donatie (teren cu declarant de superficie)

Act din categoria Contracte civile

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……., apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ………………………… sector/judeţ …………………………….., fiul lui …………………………. şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………… nr. ……………………., eliberat de …………….., cod […]

model...

Procura de donatie a unui teren

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………. cetăţean …………………………………, născut la data de ………………………………, în localitatea ……………………………….., de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………, cod numeric personal …………………………………………………, împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

model: ,

Procura de cumparare a unui teren

Act din categoria Procuri

Subsemnatul ………………………………………………………………. cetăţean …………………………………, născut la data de …………………………….., în localitatea …………………………………, de sex ………………, căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………….., cod numeric personal …………………………………………………….., împuternicesc prin prezenta pe […]

model...

Anularea instrainarii unui teren sau constructii, bun comun, de catre unul singur dintre soti

Act din categoria Actiuni in justitie

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata …………….. (numele si prenumele reclamantei), domiciliata in localitatea ……………….., judetul …………, str. ……………, nr. ………, etajul …….. apart. ………, chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………………… (numele si numele si prenumele sotului debitor), domiciliat in …………. judetul ………….., str. …………, nr. …….., etajul …….., apart. …….., pentru ca prin hotararea […]

model...