utilizare | model formularCONTRACT de Utilizare a unui program de calculator

Act din categoria Contracte comerciale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ……………………, str. ……………………………….. nr. …………………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector …………………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………, sub nr. ………………….. din ………………………, cod fiscal nr. ………………………………… din …………………………………, având contul nr. ………………………………….., deschis la …………………………………………., reprezentată de …………………………, cu […]

model...

CONTRACT de Utilizare

CONTRACT DE UTILIZARE Nr. …, Data …/…/,,,,,,,,,, I. PARTILE CONTRACTANTE Prezentul contract s-a incheiat intre: Persoana fizica/juridica …………………………………………………, cu sediul (adresa) in localitatea …………………….., judetul …………………………., str. ……………………… nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. …….., tel. …………………, fax …………………., cont E-mail ……….., inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. …………….., avand contul nr. ………………………, deschis […]

model...

model: