reprezentare | model formularCONTRACT de REPREZENTARE

Act din categoria Contracte comerciale

Încheiat astăzi …………….. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1. Societatea Comercială ………….. cu sediul în …………. telefon-fax ………. înmatriculată în Registrul comerţului …………… sub nr. …….. având contul nr. ……….. la Banca …………. şi codul fiscal nr. ……….. reprezentată prin ……………….. numită în continuare REPREZENTAT şi 2. Societatea Comercială …………………. cu sediul în …………… telefon-fax ………. înmatriculată […]

model...